Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Översvämningar på flertalet ställen i Nacka

Vi har nu stora störningar i VA-nätet på grund av det senaste dygnets ihållande regn.

Vi har flera arbetslag ute som prioriterar våra VA-anläggningar men som även hjälper de fastighetsägare som är värst drabbade vilket är de som just nu har vatten som ”trycker på” på huset. Är du en av dem? Anmäl ditt ärende här: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/kontakta-oss/

Har vattnet dragit sig tillbaka, fotografera och dokumentera och kontakta ditt försäkringsbolag.

Behöver du hjälp med länspumpning? Kontakta Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 22 00 (Södertörns brandförsvarsförbund)

Läs mer här om hur du kan förebygga översvämningar och vad du vänder dig i olika typer av översvämningsfrågor:

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/spillvatten/oversvamning/

Sidan uppdaterades: