Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fortsatta förseningar i sophämtningen

Avfallshämtningen har återupptagits i Nacka under torsdagen men det råder stora förseningar med anledning av de stora snömängderna som kommit.

Ställ ut ditt eller dina kärl efter att snöröjning utförts och skotta fram kärlen så att sopbilen kommer åt dem. Tack för din hjälp.

Sidan uppdaterades: