Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vad händer med Bastusjön

Med start i vecka 47 sker ytterligare åtgärder i Bastusjön efter det utsläpp som skedde tidigare i höstas, förorsakat av matfett i diskon, och i nästa steg fettpropp i avloppsledningarna. Fyra syresättningspumpar kommer att förbättra syresättningen och detta arbete kommer att pågå i sjön de närmaste 6 månaderna. Provtagning visar låg syrehalt och även bakteriell påverkan vilket innebär att kommunen för närvarande inte rekommenderar bad i sjön för människor och djur. Kommande vinteraktiviteter på sjön är inte heller att rekommendera då isen kommer att bli svagare på grund av detta underhållsarbete.

Bakgrund

Det inträffade utsläppet berodde på att fett lagrats i en ledning och orsakade en förträngning. Det resulterade i att viss mängd avloppsvatten rann över och in i en dagvattenledning och sedan ut i sjön.

Vad har gjorts?

De identifierade ledningarna är spolade och rensade. Provtagning har utförts och kommer att tas under en period framöver för att kartlägga sjöns status samt konsekvenserna av utsläppet.

Konsekvenser

Avloppsvatten kan orsaka syrefattiga förhållanden i sjöar. Provtagning har visat på låga syrehalter i hela vattenmassan i sjön. Tidigare provtagning har visat på bakteriell påverkan och kommunen rekommenderar som en försiktighetsåtgärd att undvika bad för människor och djur. Kommande vinteraktiviteter på sjön är inte heller att rekommendera då isen kommer att bli svagare på grund av detta arbete.

Planerade åtgärder

 • Då det råder låga syrehalter i sjön kommer Nacka vatten och avfall att sätta ut pumpar i sjön för att syresätta den. Pumparna trycker ner syre i vattnet vilket gör att syrehalten ökar och sjön kan återhämta sig.
 • Pumparna kommer att ligga i sjön under ca 6 månader och under denna tid kommer provtagning att utföras för att säkerställa att insatserna ger förväntat resultat.
 • Fyra pumpar kommer att placeras ut i sjön under vecka 47. Syrepumparna påverkar isbildningen och så länge de ligger i sjön är det hög risk för svag is över hela sjön.

  Bastusjön_syresättningspump.png

Hur kan vi undvika risk för utsläpp i våra sjöar och vattendrag?

Denna typ av förträngning och stopp i avloppsledningarna uppkommer oftast av att fett, från till exempel matlagning, har sköljts ner i diskhon och går därefter rätt ut i ledningarna. Fett klarar inte att lösa upp sig och orsakar dessa stopp, därav vikten att inte att skölja ner fettet i avloppet (vare sig i köket eller i badrummet). Såhär hanterar du istället fettet från matlagningen:

 • Torka av fett och olja ur din stekpanna och kastrull med hushållspapper och släng det tillsammans med ditt matavfall.
 • Gör detta innan du diskar stekpannan och kastrullen.
 • Mindre mängd fett kan du hälla i en återförslutbar förpackning och kasta i restavfallet.
 • Större mängder fett kan du hälla i en återförslutningsbar förpackning och lämna till en återvinning/kretsloppsscentral eller till den mobila insamlingen.
 • Läs mer om hantering av fett i hushållen här.

Frågor?

Välkommen att höra av dig till miljo@nvoa.se eller via vår kundservice om du har några frågor eller funderingar kring ovannämda information.

Sidan uppdaterades: