Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Markundersökningar på Skogsövägen-Vikingavägen, Skogsöviken och Baggensvägen

Nacka vatten och avfall kommer under vecka 20 att utföra geotekniska undersökningar i form av borrningar som kan upplevas som störande. Viss trafikpåverkan kan även förekomma. Undersökningarna syftar till att undersöka förutsättningarna inför en ny spillvattenledning.

Status: Planerat

Arbete som utförs: Geotekniska undersökningar, se rödmarkerat område på bilden där borrpunkterna är markerade med röda och gula cirklar.

Plats: Skogsövägen-Vikingavägen (se första bilden), Skogsöviken (se andra bilden), Baggensvägen (se sista bilden)

Arbetet starar: vecka 22

Förväntat klart: vecka 23

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Befintlig spillvatten/avloppsledning från avloppspumpstationen Moranverket till Baggensvägen i Boo är i dåligt skick och behöver bytas ut. Den nya ledningen planeras bli en sjöförlagd ledning från Moranviken till över till Boo. Med anledning av detta behöver det göras förberedande geotekniska undersökningar. Dessa kommer att utföras av företaget Ramböll och syftar till att utreda markförutsättningar som kommer ligga till grund för vidare projektering av den nya ledningen.

Buller kan förekomma i samband med att undersökningar utförs. Arbetet kan även påverka trafiken i området. Arbetet kommer att utföras dagtid under vecka 22 och pågå fram till vecka 23.

Sidan uppdaterades: