Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Omläggningar av vattenledningar, Storängens strandväg

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vattenledningen på Storängens strandväg.

Arbetet är planerat att starta under november och pågå fram till mitten på mars 2021.
Status: Planerat
Arbete som utförs: Omläggning av VA-ledningar
Plats: Storängens strandväg (se bild)
Arbetet starar: november 2020
Förväntat klart: mars 2021
Kontakt: projekt@nvoa.se

Under pågående VA-arbete kommer det vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan bidra till begränsad framkomlighet i området, främst för biltrafik. Körplåtar för ut- och inpassage kommer att användas under tiden arbetet fortlöper.

Ledningarna behöver läggas om eftersom vattenledningen ligger på ett ”överdjup” vilket gör att det kommer krävas stora insatser och bli stora konsekvenser för området om ledningen går sönder och behöver akut repareras. Efter utfört arbete kommer det att bli en säkrare vattenleverans och risken minskar för framtida vattenläckor. På kartbilden är den berörda sträckan markerad.

storängen.png

Sidan uppdaterades: