Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hästhagen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya dagvattenledningar i delar av Östervägen, Smedjevägen och Harvägen. Arbetet är planerat att starta under februari och pågå fram till juli 2021.

Kartbild Hästhagen

Status: Planerat

Arbete som utförs: Renovering/byte av VA-ledningar

Plats: Hästhagen (se bild)

Arbetet starar: februari 2021

Förväntat klart: juli 2021

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Sedan tidigare finns i Hästhagen verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Länsstyrelsen har för en tid sedan förelagt Nacka kommun att även bilda ett verksamhetsområde för dag- och dräneringsvatten i området. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar lösning för vatten- och avloppstjänster.

Inom Hästhagen har ett antal åtgärder identifierats för att förbättra dagvattenhanteringen. När alla identifierade åtgärder i Hästhagen är utförda bildas ett nytt verksamhetsområde för dagvatten vilket innebär att va-taxans avgifter för dagvattentjänster tillämpas för berörda fastigheter. Nacka vatten och avfall AB kommer inledningsvis att genomföra åtgärder i området kring Östervägen.

Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Körplåtar för att möjliggöra ut- och inpassage från fastigheter kommer att användas under tiden arbetet fortlöper. Busshållplatsen kommer att flyttas längre upp på Östervägen, då vändplatsen kommer att vara avstängd under 6 veckor med start 15/3. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: