Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Uppdatering Källvägsområdet

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Källvägsområdet

Just nu har vi stillestånd i arbetena på Källvägen. Detta pga dåliga markförhållandena och leran som gör att vi måste undersöka geoförhållandena innan vi kan gå vidare.

Status: Pågående
Arbete som utförs: Omläggning av befintliga VA-ledningar i delar av Källvägen, Västertäppsvägen, Bragevägen.
Plats: Källvägsområdet
Beräknad start: November 2019
Förväntat klart: Hösten 2021
Kontakt: projekt@nvoa.se
Mer information: På grund av omfattande sättningar och svackor på ledningsnätet, kommer Nacka vatten och avfall behöva göra ett betydande arbete med att lägga om och höja ledningarna i området kring Källvägen. Arbetet kommer att leda till en delvis begränsad framkomlighet. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: