Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ombyggnad av Klintens pumpstation - Gamla Brovägen

Pumpstationen är i behov av renovering. Överbyggnaden, pumpar samt pumpstyrning skall bytas och arbetsmiljön för driftpersonal skall förbättras.

Klintens pumpstation

Status: Pågående

Arbete som utförs: Renovering och ombyggnad av befintlig avloppspumpstation

Plats: Gamla Brovägen vid Klintens brygga

Arbetet starar: Juni 2021

Förväntat klart: Mars 2022

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information: Överbyggnaden i trä skall bytas ut till en överbyggnad i betong. I övrigt kommer den se likadan ut. Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: