Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Ombyggnad av Klintens pumpstation - Gamla Brovägen

Pumpstationen är i behov av renovering. Överbyggnaden, pumpar samt pumpstyrning skall bytas och arbetsmiljön för driftpersonal skall förbättras.

Klintens pumpstation

Status: Pågående arbete

Arbete som utförs: Renovering och ombyggnad av befintlig avloppspumpstation

Plats: Gamla Brovägen vid Klintens brygga

Arbetet starar: Juni 2021

Förväntat klart: Mars 2022

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information: Överbyggnaden i trä skall bytas ut till en överbyggnad i betong. I övrigt kommer den se likadan ut. Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: