Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Kommande VA-arbete mellan Fisksätra IP och Lännersta

Nacka vatten och avfall AB förbereder för nya dricksvattenledningar från Fisksätra IP genom Lännerstasundet och fram till Lännersta.

Bilden visar området som berörs.

Fisksätra.jpg

Arbetet sker i syfte att säkerställa den framtida vattenförsörjningen och höja kapaciteten i ledningsnätet.

Status: Pågående

Arbete som utförs: Sjöförlagda vattenledningar byggs från Fisksätra IP, genom Lännerstasundet och fram till Lännersta.

Plats: Grävarbeten sker väster om fotbollsplanen vid Fisksätra IP och vid stranden på andra sidan Lännerstasundet.

Arbetet startar: Augusti/september 2021

Förväntat klart: Maj 2022

Kontakt: projekt@nvoa.se

Påverkan Fisksätra IP: Fotbollsplanen kommer kunna hållas öppen. Arbetsområdet är väster om fotbollsplanen. Arbetsmaskiner kommer utföra schaktningsarbeten där. Transporter sker på vägen strax norr om fotbollsplanen.

Påverkan Lännersta: Strandkanten grävs upp på andra sidan Lännerstasundet. Gångstråket längs stranden leds om.

Sidan uppdaterades: