Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hästhagen

Nacka vatten och avfall kommer att lägga nya dagvattenledningar i delar av Utsiktsvägen och Källbacksvägen. Arbetet är planerat att starta under augusti och pågå fram till december 2021.

Bilden visar området som berörs.

VA-ledningar Hästhagen.png

Status: Planerat

Arbete som utförs: Renovering/byte av VA-ledningar

Plats: Utsiktsvägen/Källbacksvägen (se bild)

Arbetet startar: Augusti 2021

Förväntat klart: December 2021

Kontakt: projekt@nvoa.se

Sedan tidigare finns, i Hästhagen, ett verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Länsstyrelsen har för en tid sedan förelagt Nacka kommun att även bilda ett verksamhetsområde för dag- och dräneringsvatten i området. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar lösning för vatten- och avloppstjänster.

Inom Hästhagen har ett antal åtgärder identifierats för att förbättra dagvattenhanteringen. När alla identifierade åtgärder i Hästhagen är utförda bildas ett nytt verksamhetsområde för dagvatten vilket innebär att va-taxans avgifter för dagvattentjänster tillämpas för berörda fastigheter.

Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Körplåtar för att möjliggöra ut- och inpassage från fastigheter kommer att användas under tiden arbetet fortlöper. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningar.

Sidan uppdaterades: