Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Renovering av avloppspumpstation Nacka kvarn, Hästhagen

Den befintliga avloppspumpstationen SPU140 är i behov av renovering. Överbyggnad, pumpar och pumpstyrning kommer att bytas ut. Renoveringen av pumpstationen kommer att medföra en förbättrad arbetsmiljö för underhålls- och driftarbeten samt en ökad driftsäkerhet av stationens funktion.

Satellitbild över pumpstation HästhagenStatus: Pågående

Arbete som utförs: Renovering och ombyggnad av befintlig avloppspumpstation

Plats: Hästhagsvägen (mitt emot Hästhagsvägen 1)

Arbetet startar: Höst/vinter 2021

Förväntat klart: Våren/sommar 2022

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information: Vi kommer även att utföra schaktningsarbete i direkt anslutning till pumpstationen för arbetet med anslutande VA-ledningar.

Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: