Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

VA-arbeten i och kring Neglingemaren, Saltsjöbaden

Nacka vatten och avfall genomför ett arbete med att ersätta befintliga sjöledningar i sjön Neglingemaren samt ersätta befintlig avloppspumpstation i Neglinge park. Detta är ett led i att säkra framtida vatten- och avloppstjänster i området. Arbetena påbörjas under november 2021 och beräknas pågå till våren 2022.

Status: Pågående

Arbete som utförs: Nya sjöledningar kommer ersätta befintliga ledningar i sjön. Innan ledningarna kan sänkas ner på botten av sjön svetsas de ihop på land och matas ut på sjöytan.

Ledningarna ska inte hindra båttrafiken utan går att runda. De är markerade med bojar, vikter och lanternor. Ledningarna kommer att sänkas ner och förankras på sjöbotten i slutet av januari 2022.

Utöver arbete i sjön kommer även arbete på land att förekomma. Dessa arbeten berör Neglinge park, Knut Wallenbergs park samt området vid Sävstigen (se karta nedan). I Neglinge park finns i dagsläget även en uttjänt underjordisk avloppspumpstation vars tekniska livslängd har uppnåtts. Denna avloppspumpstation kommer att rivas och ersättas av en ny modern avloppspumpstation med överbyggnad.

Arbetet startar: November 2021

Förväntat klart: November 2022 (uppdaterat 2022-08-31)

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information

VA-arbetena kräver etablering på flera sidor av Neglingemaren. Etableringar kommer finnas i Neglinge park, Knut Wallenbergs park samt vid Sävstigen. För att undvika schakter i större utsträckning kommer ledningarna förläggas ut i sjön med styrd borrning. I sjön kommer det finnas skyddslänsar för att förhindra grumling under arbetena.

Under pågående VA-arbeten kommer det vara tunga fordon och byggtrafik i anslutning till etableringsområdena, vilket kan bidra till begränsad framkomlighet för parkbesökare och biltrafik. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Karta över Neglingemaren

Bilden ovanför visar kartbild över Neglingemaren och kringliggande områden som berörs av arbetena.

Sidan uppdaterades: