Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledningsarbete på VA-nätet Kungsvägen, Skuru

Nacka vatten och avfall kommer att lägga ca 30 meter ny vattenledning i Kungsvägen. Arbetet är planerat att starta 10 januari och förväntas vara utfört under mars månad.

Kartbild Kungsvägen

Status: Planerat

Arbete som utförs: Utbyggnad av VA-ledningar

Plats: Kungsvägen (se bild)

Arbetet startar: Januari 2022

Förväntat klart: Mars 2022

Kontakt: projekt@nvoa.se

Under pågående VA-arbete kommer det vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan bidra till begränsad framkomlighet i området, främst för biltrafik. Gångbanan mellan Kungsvägen och Prinsessvägen kommer att öppnas upp för in och utfart till fastigheterna längst in på Kungsvägen.

Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna

Sidan uppdaterades: