Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Jägarstigen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Jägarstigen. Arbetet är planerat att starta under januari och pågå fram till april 2022.

Kartbild Jägarstigen

Status: Pågående

Arbete som utförs: Renovering/byte av VA-ledningar

Plats: Jägarstigen (se bild)

Arbetet startar: januari 2022

Förväntat klart: april 2022

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Körplåtar för att möjliggöra ut- och inpassage från fastigheter kommer att användas under tiden arbetet fortlöper. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: