Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden.

Tidplanen med att färdigställa den nya avloppspumpstationen i Saltängen har förskjutits pga. problematiska geotekniska markförhållanden. Därför behöver ytterligare utredningar kopplat till detta ske och entreprenaden kommer under delar av denna period stå still. Planerat slutförande av kvarstående arbeten beräknas ske under augusti 2022. Kartbilder Strandpromenaden

Status: Pågående

Arbete som utförs: Koppla in el till ny pumpstation

Plats: Strandpromenaden-Hägervägen samt Gårdsvägen (se bilder)

Arbetet startar: December 2021

Förväntat klart: Augusti 2022

Kontakt: projekt@nvoa.se

Bakgrund:

Nya pumpstationen är på plats och det har blivit dags att koppla in el till denna. Befintlig pumpstation måste stängas av för att kunna genomföra inkopplingen. Av denna anledning kommer det vara spol- och sugbilar på plats som ska hålla undan inkommande avloppsvatten. Dessa kommer att befinna sig vid korsningen Strandpromenaden/Hägervägen samt Gårdsvägen vid Tollare Folkhöskola. Arbetet måste utföras nattid då inflödet av avloppsvatten är mindre under denna period. Det kommer förekomma höga ljud från spol- och sugbilarna medan arbetet pågår.

Sidan uppdaterades: