Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Trollvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Berberisvägen. Arbetet är planerat att starta under juni och pågå ca 3 veckor.
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering/byte av VA-ledningar
Plats: Trollvägen/Knut Wallenberg väg (se bild)
Arbetet startar: juni 2022
Förväntat klart: juli 2022
Kontakt: projekt@nvoa.se

Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Körplåtar för att möjliggöra ut- och inpassage från fastigheter kommer att användas under tiden arbetet fortlöper. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: