Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Relaining av avloppsledning och serviser, Sveavägen

Nacka vatten och avfall kommer att relaina avloppsledningen i en del av Sveavägen. Arbetet är planerat att ske under 2 omgångar V33 (huvudledningen) och V39 (serviser)

Sveavägen relaining

Status: Planerat

Arbete som utförs: Relaining av avloppsledning och serviser

Plats: Sveavägen (se bild)

Arbetet startar: huvudledning V33, serviser V39

Förväntat klart: V33, och V39

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Under pågående VA-arbete kommer det vara tunga fordon i området. Arbetet kommer att utföras av våran entreprenör Aarsleff.

Anledningen att detta inte gjordes i samband med va-arbete som utfördes av NVOA, är att avloppsledningen ligger väldigt djupt, och skulle vara både tidskrävande och väldigt kostsamt. Metoden som kommer att användas är relaining och kallas för schaktfri metod, där vi inte kommer att behöva gräva i gatan, utan allt arbete görs via brunnarna. Ytterligare information kommer att skickas ut av entreprenören innan arbetena påbörjas.

Sidan uppdaterades: