Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Omläggning av VA-ledningar i delar av Källvägen och Tunvägen

Under hösten 2022 planerar Nacka vatten och avfall att starta ett större arbete med att renovera vatten- och avloppsledningarna utmed delar av Källvägen och Tunvägen, se kartbilden. Mer information om höstens renovering av ledningsnätet kommer skickas ut, där entreprenör kommer att kalla till ett gemensamt informationsmöte och berätta mer om projektet.

Status: Planerat

Arbete som utförs: Omläggning av befintliga VA-ledningar i delar av Källvägen och Tunvägen.

Plats: Källvägsområdet

Arbetet startar: oktober 2022

Förväntat klart: sommaren 2023

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

På grund av omfattande sättningar och svackor på ledningsnätet, kommer Nacka vatten och avfall behöva göra ett betydande arbete med att lägga om och höja ledningarna i området kring Källvägen och Tunvägen. Arbetet kommer att leda till en delvis begränsad framkomlighet. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: