Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

VA-arbeten i Neglingemaren, Saltsjöbaden

Nacka vatten och avfall har sedan hösten 2021 genomfört ett arbete med att förnya sjöledningar i sjön Neglingemaren. Enligt direktiv från Länsstyrelsen i Stockholm behöver de gamla ledningarna som tas ur bruk avlägsnas från sjöbotten och skrotas, detta arbete påbörjas under november 2022.

Så avlägsnas de gamla ledningarna

De nya sjöledningarna är redan driftsatta och nu påbörjas arbetet med att ta upp och avlägsna de äldre ledningarna som tagits ur drift. Arbetet utförs av dykare som till sin hjälp kommer använda båt med lyftkran och/eller vinsch, bogserbåt och pråmar.

Sjötrafik i både Neglingemaren och Pålnäsviken

Pråmar med upptagna ledningar kommer transporteras ut ur Neglingemaren vidare till Pålnäsviken via passagen under Stockholmsvägen. Under pågående arbeten kommer det alltså att vara en del sjötrafik i både Neglingemaren och Pålnäsviken. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis göra allt för att minimera störningarna för redan existerande båttrafik. En etableringsyta har upprättats vid Ringvägshamnen , där upptagna ledningar tas i land för vidare transport.

Status: Pågående

Förväntat klart: Mars 2023

Kontakt: projekt@nvoa.se

Karta över Neglingemaren och delar av Pålnäsviken
karta Neglingemaren.jpg

Sidan uppdaterades: