Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hasseluddsvägen/Hamndalsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Hasseluddsvägen och Hamndalsvägen. Arbetet är planerat att starta under december 2022 och pågå fram till januari 2024.

Status: Planerat

Arbete som utförs: Renovering/byte av VA-ledningar

Plats: Hasseluddsvägen/Hamndalsvägen (se bild)

Arbetet startar: Januari 2023

Förväntat klart: Januari 2024

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Körplåtar för att möjliggöra ut- och inpassage från fastigheter kommer att användas under tiden arbetet fortlöper. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: