Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

VA-arbete mellan Fisksätra IP och Lännersta

Nacka vatten och avfall bygger nya dricksvattenledningar från Fisksätra IP genom Lännerstasundet och fram till Lännersta.

Arbetet sker i syfte att säkerställa den framtida vattenförsörjningen och höja kapaciteten i ledningsnätet.

Status: Projektet har varit pausat på grund av samordning med angränsande projekt i ett av områdena som berörs. Så här ser planeringen ut i nuläget:

  • Fisksätra: Under december utförs arbeten på stranden vid Fisksätra IP.
  • Lännersta: Under januari 2023 beräknas arbetet återigen tas upp i Lännersta. Från mitten av januari utförs rör- och markarbeten i ca. fyra veckor. När dessa arbeten genomförs behöver gångstråket längs stranden vara avstängt av säkerhetsskäl. I samband med detta återställs också marken som varit uppgrävd. Till våren, när vädret tillåter, sår vi slutligen gräs på de påverkade ytorna.

Arbete som utförs: Sjöförlagda ledningar byggs från Fisksätra IP, genom Lännerstasundet och fram till Lännersta.

Plats: Vid Fisksätra IP och vid stranden på andra sidan Lännerstasundet.

Arbetet startar: Augusti/september 2021

Förväntat klart: Våren 2023

Kontakt: projekt@nvoa.se

Påverkan Fisksätra IP: Fotbollsplanen kommer kunna hållas öppen. Transporter sker på vägen strax norr om fotbollsplanen.

Påverkan Lännersta: Strandkanten grävs upp på andra sidan Lännerstasundet. Gångstråket längs stranden leds om.

Bilden nedan visar området som berörs:

Fisksätra.jpg

Sidan uppdaterades: