Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Älgövägen

Kartbild Älgövägen arbetsområde

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Älgövägen. Arbetet är planerat att starta under januari 2023 och pågå fram till augusti 2023

Status: Planerat

Arbete som utförs: Renovering/byte av VA-ledningar

Plats: Älgövägen (se bild)

Arbetet startar: Januari 2023

Förväntat klart: Augusti 2023

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Trafiken regleras med trafiksignaler. Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för biltrafik. Körplåtar för att möjliggöra ut- och inpassage från fastigheter kommer att användas under tiden arbetet fortlöper. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: