Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Stockholmsvägen

Aarsleff AB har fått i uppdrag av Nacka vatten och avfall att utföra renovering av avloppsledningen på Stockholmsvägen. Arbetet är planerat att utföras under V 38.

Status: Planerat

Arbete som utförs: Renovering/byte av VA-ledningar

Plats: Stockholmsvägen

Arbetet startar: september (V38)

Förväntat klart: september (V38)

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Under pågående arbete kommer det att vara tunga fordon och byggtrafik i området, vilket kan begränsa framkomligheten främst för gång och cykeltrafikanter. Vi hoppas på er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Sidan uppdaterades: