Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerade och pågående VA-arbeten

Saltsjögränd, ny dagvattenledning byggs

En ny dagvattenledning byggs på Ringvägen. Arbetet kommer att utföras i olika perioder. Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden.

Underhållsarbete i Hedvigslunds dagvattendamm

Fördammen och utloppsdiket i Hedvigslunds dagvattendamm behöver grävas ur så att dammen ska fungera på bästa sätt. Arbetet är beräknat att ta två dagar och pågår i november 2018. Du kan röra dig i områdena kring dammarna som vanligt under tiden arbetena pågår.

Myrsjöns och Hedvigslunds dagvattendammar rensas

Nu behöver dammarna rensas för att fungera på bästa sätt. Arbetena har startat och beräknas vara avslutade i november 2018. Du kan röra dig i områdena kring dammarna som vanligt under tiden arbetena pågår.

Hotellvägen, renovering av avloppspumpstation

Avloppspumpstationen på Hotellvägen kommer att renoveras/byggas om invändigt. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/2019.

Högalidsvägen, nya vatten- och avloppsledningar byggs

Nya vatten och avloppsledningar byggs på Högalidsvägen. Arbetet beräknas vara klart i november 2018. Under tiden arbetet pågår blir framkomligheten begränsad.

Slätvägen, omläggning av vatten- och avloppsledningar

Befintliga ledningar kommer att bytas ut mot nya ledningar. Arbetet beräknas vara klart i februari 2019. I den första etappen är vägen avstängd för både bil- och gångtrafik eftersom rasrisken är stor om man kommer för nära schaktkanten.

Apollovägen, omläggning av vatten- och avloppsledningar

Omläggning av både vatten-, spill- och dagvattenledningarna pågår nu på Eknäsvägen. Arbetet beräknas vara klart i mitten av september 2018.

Tryckstegringsstation vid Flädervägen byggs om

Arbetet beräknas pågå fram till sista november 2018 och under denna tid kommer byggfordon att köra på tillfartsvägen och gångbanan vid skolan.

Renovering av vattenledning på Gråstigen

På Gråstigen och Garvkroksvägen pågår just nu en renovering av vattenledningen. Den beräknas vara klar i månadsskiftet oktober/november.

Skurusundet, nya vattenledningar

Nacka vatten och avfall planerar att förstärka VA-nätet med två nya sjöförlagda vattenledningar genom Skurusundet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.