Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor & svar taxa juli 2022

1

När sänks avfallstaxan?


Svar:

Sänkningen av avfallstaxan börjar att gälla 1 juli 2022 och kommer att synas på fakturan som kommer i september.

Fick du svar på din fråga?
0

Hur mycket kommer avfallstaxan att sänkas?


Svar:

Totalt kommer det att ske en sänkning om 12% av avfallsavgifterna.

Fick du svar på din fråga?
0

Varför sänks avfallstaxan?


Svar:

Delar av avfallstaxan sänks eftersom avfallskollektivet inom Nacka kommun har haft ett överskott sedan 2021. Överskottet beror på ökade intäkter till följd av att gamla chip av sopkärl bytts ut, att ersättningen för metallskrot ökat och återbetalning av aktieägartillskott.

Fick du svar på din fråga?
0

Varför justeras taxan redan halvårsvis?


Svar:

Delar av avfallstaxan sänks redan till halvårsskiftet för att inte bygga på det upparbetade överskottet ytterligare.

Fick du svar på din fråga?
0

Hur påverkas jag som villakund?


Svar:

För den genomsnittliga villakunden som sorterar matavfall innebär sänkningen en lägre kostnad på 70 kr per månad.

Fick du svar på din fråga?
0

Hur påverkas kostnader för flerbostadshus och verksamheter?


Svar:

För ett genomsnittligt flerbostadshus med matavfallssortering blir det en sänkning om 20 kr per lägenhet och månad. Verksamheters avfallsavgifter justeras inte.

Fick du svar på din fråga?
0

Kommer avfallstaxan att justeras inför 2023?


Svar:

Enstaka taxor kan komma att justeras inför 2023. Ingen större förändring väntas.

Fick du svar på din fråga?
-1

Vilka avgifter i avfallstaxan berörs?


Svar:

Från och med 1 juli kommer följande avgifter i avfallstaxan att sänkas:

  • Tömningsavgiften för matavfall i kärl och bottentömmande behållare sänks med 66%
  • Tömningsavgiften för restavfall hos enbostadshus sänks med 15%
  • Grundavgifter för enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter sänks med 22%
  • Tömningsavgiften för bottentömmande behållare sänks med 10%

Övriga avgifter i avfallstaxan lämnas oförändrade.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: