Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om VA-taxa 2023

8

Varför görs ändringar i VA-taxan?


Svar:

Våra taxor tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att intäkterna ska balanseras mot de utgifter Nacka vatten och avfall har för att kunna genomföra det uppdrag vi har i kommunen.

De kommande åren kommer kostnaderna att öka för bland annat inköp av dricksvatten, rening av avloppsvatten, räntor och elektricitet. Med de ökade kostnaderna behöver VA-taxan därför justeras genom höjda avgifter. Dessutom utvecklar och förbättrar vi ständigt våra VA-anläggningar för att kunna erbjuda våra kunder tjänster till rätt kvalitet. I ett växande Nacka är detta också en anledning till att taxorna höjs.

Fick du svar på din fråga?
7

Hur förändras VA-taxan inför 2023?


Svar:

I VA-taxan för 2023 höjs brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. Ingen förändring görs i anläggningsavgiften.

  • Brukningsavgiften höjs med 20 %.
  • De särskilda avgifterna höjs med 20 %
  • Industriavloppstaxan höjs med 34 %
Fick du svar på din fråga?
7

Går Nacka vatten och avfall med vinst genom att höja VA-taxan?


Svar:

Nej. Nacka vatten och avfall är inte en vinstdrivande organisation och verksamheten ska gå med nollresultat. Det innebär att de avgifter som tas ut genom taxorna endast ska täcka bolagets kostnader.

Fick du svar på din fråga?
7

Hur påverkas jag som kund av den nya VA-taxan?


Svar:

Om du bor i villa

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. För en genomsnittlig villakund med förbrukning på 150 kubikmeter vatten per år innebär den nya brukningsavgiften en höjning på cirka 147 kr per månad.

Om du bor i lägenhet

För dig som bor i lägenhet innebär den nya brukningsavgiften en genomsnittlig kostnadsökning på 102 kr per månad. Kostnader för vatten tas ut genom avgiften du betalar för ditt boende.

Om du betalar industriavloppstaxa

Industriavloppstaxan betalar du som bedriver en verksamhet som resulterar i utsläpp av ett mer koncentrerat/förorenat avloppsvatten. Den kraftiga höjningen i 2023 års taxa beror på de ökade kostnader som Nacka vatten och avfall har för hanteringen av industriavloppsvatten.

Fick du svar på din fråga?
6

När börjar nya VA-taxan att gälla?


Svar:

Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2023. Det kommer att innebära en förändring som syns i din första kvartals- eller månadsfaktura.

Fick du svar på din fråga?
6

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?


Svar:

Hur mycket du betalar beror på din vattenförbrukning. Att spara på vattnet och läsa av din vattenmätare regelbundet ger dig bättre kontroll över din förbrukning.

Använd vattnet hållbart

Du kan minska din vattenförbrukning genom att använda vattnet hållbart. Det sparar pengar samtidigt som du sparar på vår viktigaste naturresurs.

Här hittar du tips på hur du kan spara vatten i vardagen

Läs av vattenmätaren regelbundet

Du måste lämna vattenmätaravläsning minst en gång per år, men vi rekommenderar att du läser av den och registrerar förbrukningen en gång per kvartal. På så sätt får du en jämnare debitering för det vatten du förbrukar. Du får dessutom koll på om du skulle ha onormalt hög vattenförbrukning som till exempel kan bero på en rinnande toalett eller en kran som står och läcker.

Så här läser du av din vattenmätare

Läs mer om vad en vattenläcka kan kosta

Fick du svar på din fråga?
5

Vem fattar beslut om VA-taxan?


Svar:

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens taxor för vatten och avfall. Justeringar för 2023 års taxa beslutades i kommunfullmäktige i november 2022.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: