Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Taxeförändringar vatten och avlopp 2022

VA-taxan justeras inför år 2022 efter beslut i kommunfullmäktige i november 2021. Både bruknings- och anläggningsavgiften höjs tillsammans med de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. Det tillkommer också ett antal nya särskilda avgifter. På den här sidan kan du läsa mer om justeringarna i taxan.

Den nya VA-taxan börjar gälla 1 januari 2022. Det innebär att du som kund kommer att se en förändring i första kvartals- eller månadsfakturan för året.

Längre ner på sidan kan du läsa och ladda ner VA-taxa 2022.

Därför görs justeringar i VA-taxan

Bakgrunden till de höjda avgifterna är ökade kostnader för både vattenleverans och avloppsrening. Utöver detta finns ett behov av underhåll, långsiktiga investeringar, förnyelse och utbyggnad av VA-nätet i Nacka. Eftersom avgifterna i taxan tas ut enligt självkostnadsprincipen så behöver avgifterna också justeras i takt med att Nacka vatten och avfall får ökade utgifter för att kunna trygga och säkra VA-försörjningen i Nacka.

Ökade driftkostnader och stora investeringskostnader

Att brukningsavgiften justeras beror på ökade driftkostnader. Inför 2022 får Nacka vatten och avfall bland annat ökade utgifter för vattenleverans och avloppsrening.

Genom anläggningsavgiften finansieras utbyggnaden av VA-nät och anläggningar i kommunen. Det är framförallt de stora investeringskostnaderna i ett växande Nacka som påverkar höjningen av anläggningsavgiften i 2022 års VA-taxa.

Så påverkas du som kund

Justeringarna i 2022 års VA-taxa innebär följande:

Brukningsavgiften höjs med 10 procent, vilket innebär en ökad månadskostnad på 67 kr för den genomsnittliga villaägaren. (Vi räknar med att vår genomsnittliga villakund har en förbrukning på 150 kubikmeter vatten per år.)

Du som bor i lägenhet får en genomsnittlig höjning på 46 kr i månaden. Kostnaden för vatten tas ut genom avgiften du betalar för ditt boende.

De särskilda avgifterna i taxan höjs också med 10 procent. Dessa avgifter tas ut när fastighetsägaren beställt extra tjänster eller i de fall då Nacka vatten och avfall inte kunnat genomföra ett arbete på grund av underlåtelse från fastighetsägaren.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av den som ska ansluta en fastighet till VA-nätet. Höjningen av anläggningsavgiften är 7 procent.

Du kan läsa mer om bruknings- och anläggningsavgifterna på sidan Avgifter för vatten och avlopp.

Industriavloppstaxan höjs med 10 procent. Denna taxa gäller för verksamheter med mer koncentrerat avloppsvatten.

Tillägg om anslutning för sommarvatten

Nytt för VA-taxan 2022 är också ett avsnitt om sommarvattenanslutningar. Detta avsnitt handlar inte om några nya kostnader utan har enbart lagts till för att förtydliga vad som gäller vid sommarvattenanslutning.

Frågor och svar om VA-taxa 2022

Har du frågor? Läs gärna mer på sidan Frågor och svar om VA-taxa 2022.

Läs hela VA-taxa 2022

Öppna eller ladda ner dokumentet nedan för att se taxan- och dess avgifter i sin helhet.

Sidan uppdaterades: