Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mina sidor

Här kan du lämna vattenavläsning, se din förbrukningshistorik för vatten, se tömningshistoriken för avfall och granska dina fakturor. Tjänsterna kan användas av dig i enbostadshus, styrelser/föreningar i flerbostadshus och av företag/verksamheter.

Personuppgiftshantering

Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Dina personuppgifter, namn/personnummer/adress/bankkonto/kundnummer/namnteckning kommer att behandlas för att handlägga ärendet avseende din anmälan/ansökan/beställning. Personuppgifterna behövs för att kunna fullfölja avtal. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land utanför EU.

Personuppgifterna kommer att sparas under tiden så länge som behövs för att vi ska kunna hantera ärendet.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00


Beskrivning av tjänsterna

Här hittar du kort information om de olika tjänsterna du får tillgång till när du loggat in.

När du loggat in - översikt

Bild på samtliga e-tjänster för VA och avfall

Abonnemangshistorik för vattenmätare

Här ser du alla händelser med koppling till ditt abonnemang, bland annat alla tillfällen du lämnat din mätarställning och vilka siffror du rapporterat in. Du får även en möjlighet att på så sätt se hur mycket förbrukningen ökat under året. Här kan du även jämföra vattenförbrukningen mellan olika år.

Bild på funktionen Abonnemangshistorik för vattenmätare

Förbrukningshistorik för anläggning

Med hjälp av ett stapeldiagram i olika färger får du översikt över de fem senaste årens vattenförbrukning (bild 1, åren 2010-2014). Du kan även se månadsvis förbrukning (bild 2).

Bild 1:

Bild 2:

Bild på funktionen "Förbrukningshistorik för anläggning - månad"

Avläsning av mätare

Lämna din vattenmätarställning/vattenavläsning här. Om du lämnar mätarställningen regelbundet, till exempel var tredje månad, får du tillgång till bra statistik över din förbrukning vid olika säsonger (se punkten ovan "Förbrukningshistorik för anläggning").

Bild på funktionen "Avläsning av mätare"

Min fakturahistorik

Vill du enkelt ha tillgång till de senaste årens fakturor avseende VA och avfall? Välj "Min fakturahistorik" där du ser fakturorna och kan öppna och ladda ner varje faktura (pdf). Du ser även om fakturan är betald eller obetald.

Bild på funktionen Min fakturahistorik

Mina abonnemang

Bild på innhåll i tjänsten mina abonnemang. Abonnemangsnummer, mätarnummer, avläsningsdatum, avläsningsförbrukning, årsförbrukning, årskostnad.

Schema över planerade hämtningar

När du loggat in i e-tjänsten kan du ladda ner ett schema över planerade hämtningar i en PDF-fil.

Händelsehistorik

Sidan uppdaterades: