Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om e-tjänsterna

Nedan följer en kort beskrivning av de olika e-tjänsterna för VA och avfall. Observera att detta endast är en beskrivning. Du måste logga in för att komma till e-tjänsterna.

När du loggat in - översikt

Bild på samtliga e-tjänster för VA och avfall

Abonnemangshistorik för vattenmätare

Här ser du alla händelser med koppling till ditt abonnemang, bland annat alla tillfällen du lämnat din mätarställning och vilka siffror du rapporterat in. Du får även en möjlighet att på så sätt se hur mycket förbrukningen ökat under året. Här kan du även jämföra vattenförbrukningen mellan olika år.

Bild på funktionen Abonnemangshistorik för vattenmätare

Förbrukningshistorik för anläggning

Med hjälp av ett stapeldiagram i olika färger får du översikt över de fem senaste årens vattenförbrukning (bild 1, åren 2010-2014). Du kan även se månadsvis förbrukning (bild 2).

Bild 1:

Bild 2:

Bild på funktionen "Förbrukningshistorik för anläggning - månad"

Avläsning av mätare

Lämna din vattenmätarställning/vattenavläsning här. Om du lämnar mätarställningen regelbundet, till exempel var tredje månad, får du tillgång till bra statistik över din förbrukning vid olika säsonger (se punkten ovan "Förbrukningshistorik för anläggning").

Bild på funktionen "Avläsning av mätare"

Min fakturahistorik

Vill du enkelt ha tillgång till de senaste årens fakturor avseende VA och avfall? Välj "Min fakturahistorik" där du ser fakturorna och kan öppna och ladda ner varje faktura (pdf). Du ser även om fakturan är betald eller obetald.

Bild på funktionen Min fakturahistorik

Mina abonnemang

Bild på innhåll i tjänsten mina abonnemang. Abonnemangsnummer, mätarnummer, avläsningsdatum, avläsningsförbrukning, årsförbrukning, årskostnad.

Schema över planerade hämtningar

Här kan du ladda ner schemat över planerade hämtningar i en PDF-fil.

Händelsehistorik

Sidan uppdaterades: