Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Frågor och svar om taxejustering 2019

Kommunfullmäktige har beslutat om höjd avfallstaxa i Nacka 2019. Höjningen har gjorts för att säkerställa en modern och effektiv avfallshantering
14

När höjs avfallstaxan?


Svar:

De nya avfallsavgifterna börjar att gälla den 1 januari 2019. Det kommer innebära en höjning på första kvartalfaktura/månadsfaktura.

Fick du svar på din fråga?
13

Varför genomförs en taxehöjning?


Svar:

Avfallstaxan höjs för att främja en miljöanpassad avfallshantering, hög servicenivå och ökad tillgänglighet med bland annat generösa öppettider på kretsloppscentralerna och ökad kapacitet för återbruk. Satsningar kommer även att göras på en ny kretsloppspark. För att skapa fler förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle kommer avfallstaxan även att bli än mer miljöstyrande med höjda avgifter för osorterade abonnemang.

Grundavgifterna har historiskt sett inte speglat de faktiska kostnaderna. Detta är något vi vill justera. Grundavgifterna ska bland annat finansiera driften av våra kretsloppscentraler, som nu är tre till antalet, samt projektering och byggnation av en ny anläggning som ska ersätta Boo KLC. Utöver det ska grundavgifterna bekosta behandling av avfall som lämnas på kretsloppscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

I grundavgiften för verksamheter ingår även möjligheten att lämna hushållsavfall på kretsloppscentralerna.

Avgifterna för ett osorterat abonnemang höjs för att uppmuntra till att matavfallssortera. I dagsläget samlas endast 24 % av det matavfall som uppstår in. Vi vill öka insamlingen och uppnå det nationella målet om att 50 % av matavfallet ska samlas in senast 2020.

Gällande införandet av en tömningsavgift för matavfall, se frågan ” Varför har det införts en avgift för matavfallsinsamlingen?”.

Fick du svar på din fråga?
13

Hur påverkas kostnader för flerbostadshus och verksamheter?


Svar:

Kostnaden per hushåll för ett flerbostadshus ökar med i snitt 12 kr/månad för de med matavfallsinsamling och 23 kr/månad för de utan matavfallsinsamling. Här inräknas höjningen av grundavgift, tömningsavgift för restavfall och en ny tömningsavgift för matavfall om 5 kr/kärl. Grundavgiften för verksamheter höjs från 23 kr/mån till 45 kr/mån. I grundavgiften för verksamheter ingår möjligheten att lämna hushållsavfall på kretsloppscentralerna.

Avgiften för tömning fler än en gång/vecka höjs med 15 %. Denna avgiftsökning ska uppmuntra till minskade avfallsmängder, bättre källsortering och därmed minskande transporter.

Gällande införandet av en tömningsavgift för matavfall, se frågan ” Varför har det införts en avgift för matavfallsinsamlingen?”.

Fick du svar på din fråga?
12

Har VA-taxan justerats 2019?


Svar:

Nej, VA-taxan har lämnats oförändrad.

Fick du svar på din fråga?
10

Hur påverkas jag som villakund?


Svar:

En genomsnittlig villakund som sorterar matavfall får en höjning på cirka 36 kr/månad. En genomsnittlig villakund som inte sorterar matavfall får en höjning på cirka 41 kr/månad. Här inräknas höjningen av grundavgift, tömningsavgift för restavfall och en ny tömningsavgift för matavfall om 5 kr.

Fick du svar på din fråga?
6

Varför har det införts en tömningsavgift för matavfall?


Svar:

Tidigare har matavfallsinsamlingen varit avgiftsfri men i takt med ökat antal matavfallsabonnenter ökar även kostnaderna för insamlingssystemet. En avgift om 5 kr per tömning har införts dels för att spegla kostnaderna för systemet, dels för att öka förståelsen för problematiken kring matsvinn.

Varje år slänger vi ca 19 kilo ätbar mat per person i soporna. Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i tid. Ett hushåll beräknas kunna spara minst 3 000-6 000 kr per år på att minska sitt svinn. Svinnet kostar även för miljön. Att producera mat ger bland annat upphov till växthusgaser som påverkar klimatet och bidrar till övergödning. Allt detta sker i onödan om vi sedan slänger bort maten. Att minska svinnet är därför att göra en insats för miljön. Med avgiften om 5 kr per tömning synliggör vi matsvinnet och tar ett ansvar för vår gemensamma livsmiljö.

Tömningsavgiften för restavfall är oförändrad för de som matavfallssorterar.

Fick du svar på din fråga?
5

Hur mycket höjs avfallstaxan?


Svar:

Taxehöjningen är inte generell utan fördelas olika på de olika tjänsterna. Grundavgiften för alla kundkategorier och tömningsavgifterna för osorterade abonnemang är bland de avgifter som har höjts. Dessutom har det införts en tömningsavgift på matavfallet på 5 kr.

Fick du svar på din fråga?
5

Vem har beslutat?


Svar:

Kommunfullmäktige fattade beslut om höjd avfallstaxa den 19 november 2018.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.