Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sorterar du matresten?

Visste du att dina matrester kan bli till bränsle för till exempel bussar, sopbilar och taxibilar? Av tio ton matrester produceras biogas som räcker till en personbil under ett helt år och biogödsel till 1 hektar åkermark. I Nacka samlas det in cirka 1800 ton matavfall varje år. Nu ska vi bli ännu bättre!

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Det är energi som går upp i rök. Genom att sortera ut matavfallet kan energin tas omhand och bli till biogas, som i sin tur fungerar som bränsle för till exempel bussar, taxibilar och sopbilar. Biogas har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen där matresterna blir till biogas bildas även biogödsel, som kan användas i jordbruken vid odling av ny mat.

SORTERA MATRESTEN - EN regional kraftsamling

Knappt en fjärdedel av stockholmarnas matavfall sorteras. Det nationella målet är att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018. För att målet ska kunna nås behöver fler vara med och bidra.

Tillsammans med Stockholms läns kommuner är Nacka vatten och avfall med i en gemensam kraftsamling som ska uppmuntra stockholmarna att källsortera matavfall. Kraftsamlingen består av kampanjen ”sorteramatresten.se” som informerar om hur man på ett enkelt sätt kan sätta igång att källsortera matavfall. Målet är att fler ska börja sortera ut sina matrester, vilket i sin tur kommer leda till minskade utsläpp av växthusgaser.
Kampanjen pågår just nu.

Gör en skillnad och anmäl dig idag!

Läs mer om matavfallsinsamlingen i Nacka och anmäl dig här.

Tillsammans kan vi bidra till en hållbar framtid och bättre miljö!

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.