Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Februari

Välkomna på studiebesök på våra återvinningscentraler

Förra årets studiebesök för tredjeklassare gjorde succé. Boka era kostnadsfria studiebesök på Östervik återvinningscentral och Älta kretsloppscentral idag.

Nu har anmälan till årets kostnadsfria studiebesök på Östervik återvinningscentral och Älta Kretsloppscentral för tredjeklassare öppnat.

Ta med dig klassen och vi lär er mer om vikten av att förebygga avfall, återanvända, sortera för att kunna materialåtervinna samt om energiåtervinning och om deponering. Studiebesöken är kostnadsfria och vänder sig till elever i årskurs 3.

Läs mer och boka ett studiebesök här.

BILD: Jarlabergskolan (klass 3A) på studiebesök vid Östervik återvinningscentral.

Sidan uppdaterades: