Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skräpmätning i Nacka

Under två veckor i augusti mäts skräp i Nacka. Slumpvis utvalda punkter på gång- och cykelbanor undersöks för att få en bild av vad nackabor slänger och på vilka platser.

Om skräpmätningar

Håll Sverige Rent har tillsammans med Statistiska Centralbyrån utarbetat en metod för att mäta och kvantifiera nedskräpningen i stadsmiljö. Mätningen görs i enskilda kommuner, med möjlighet till vissa nationella jämförelser. Alla data kommer att behandlas av Statisticon och i oktober kommer resultatet rapporteras i ett ”Skräpfacit”.

Varför görs skräpmätningar?

För att kunna sätta in rätt insatser och följa upp utvecklingen i Nacka är det viktigt att mäta och följa upp nedskräpningen över tid. Skräpmätningen ger en bild av var det är skräpigt och också vilken typ av skräp vi har på våra gator.

Hur går skräpmätningar till?

Skräpmätningen i större tätorter sker i de mest centrala delarna av staden, där man tittar på skräp på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor. De områden som är aktuella för skräpmätningen har avgränsats i samråd med Nacka kommun, Håll Sverige Rent och Statisticon.

Mätningen genomförs på vardagar under två veckor från 19 augusti till 30 augusti, så att variationer i väder och andra förhållanden fångas upp. Totalt är det 200 punkter 5x5 meter som studeras inom undersökningsområdet.

Följ Annie och Isabel på Instagram

Annie och Isabel som genomför skräpmätningarna har idag tagit över Nacka kommuns Instagramkonto. Under en vecka kan du följa deras arbete och se hur mätningen går till och få en inblick över skräpet i Nacka #mittnacka.

skräpmätning_isabel_anni2-500x500.jpg

Det här kan du göra för att minska nedskräpning

  • Ta eget ansvar

Alla har ett ansvar att inte skräpa ner i naturen. Även trädgårdsavfall räknas som skräp i det här fallet, och får alltså inte slängas i naturen. Läs mer om tippning och upplag i naturmark.

  • Delta i Vi Håller Rent kampanjen

Läs mer om och anmäl dig själv, din organisation eller förskola på Håll Sverige Rents hemsida. Alla kan vara med i Sveriges största skräpplockarkampanj och manifestation mot nedskräpningen som äger rum varje vår! Nacka vatten och avfall stöttar deltagare med material och insamling av skräpet.

  • Delta i Naturstädningen

Varje vår och höst städas naturen i Nacka. Naturstädningen är ett sätt för skolklasser och ungdomsföreningar i Nacka kommun att tjäna extra pengar till sin kassa. Läs mer om Naturstädningen här.

  • Engagera din förening i Städa Sverige

Genom städuppdrag för Städa Sverige kan ni som förening göra en skillnad för miljön, samtidigt som ni får en ekonomisk ersättning. Genom Städa Sverige kan ni få uppdrag att städa längs vägar i Nacka. Läs mer och anmäl ert intresse via Städa Sverige.

  • Rapportera nedskräpning, skrotbåtar och skrotbilar

Lämna synpunkter eller gör en felanmälan här.
Läs mer om skrotbilar här.

Sidan uppdaterades: