Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
September

Så här skräpigt är det i Nacka

Nu har resultatet kommit från årets skräpmätningar vilket visar att det är ungefär lika mycket skräp som tidigare skräpmätningar 2015 och 2016. Det vanligaste skräpet är fortfarande fimpen och de är koncentrerat till busshållplatser och samlingsplatser.

Om skräpmätning i Nacka

Nacka genomförde en skräpmätning under två veckor i augusti enligt en metod framtagen av Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån. Syftet är att få en bild av hur mycket skräp som ligger på marken, hur det är fördelat och vad det består av.

Skräpmätning i Nacka har tidigare genomförts under 2015 och 2016. Årets skräpmätning i centrala Nacka visar något sämre siffror än 2016, men ändå bättre än 2015. 2015 var antalet skräp per 10 kvadratmeter 7,97 st. I år är motsvarande siffra 7,06 st.

Så här ser nedskräpningen ut i centrala Nacka 2019

  • Det fanns i genomsnitt 7,06 skräp per 10 kvadratmeter
  • Torsdagar är den skräpigaste dagen i veckan
  • Det vanligaste skräpet är fimpar, plast och snus

Skräpet mäts på statistiskt sätt

Antalet skräp räknas på 200 slumpmässigt utvalda koordinatpunkter på gång- och cykelbanor. Vid varje koordinatpunkt utförs två mätningar, en på vardera sidan om vägen där punkten är placerad. Mätningarna utförs inom en yta av max fem gånger fem meter.

Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in i ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit. Området som är undersökt sträcker sig från Sickla till Nacka strand.

Här kan du läsa Nackas skräpfacit för 2019 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Skräpmätning för att ta fram nya åtgärder för minskad nedskräpning i Nacka

Alla svenska kommuner ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ha både mål och åtgärder i sina avfallsplaner för att minska nedskräpningen. I Nacka finns det ett mål i avfallsplanen att minska nedskräpningen jämfört med år 2015. För att veta om vi närmar oss målet måste vi mäta hur skräpigt det är.

Nu arbetar Nacka kommun och Nacka vatten och avfall med att ta fram en ny avfallsplan som gäller från år 2021 till 2026. I det nuvarande förslaget lyfts nedskräpning som ett eget målområde med stävan efter ett rent och tryggt Nacka.

Läs mer om avfallsplanen här.

Tillsammans kan vi minska nedskräpning

Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall och se till att det hamnar på rätt ställe.

Läs mer här hur du kan minska nedskräpning.

Sidan uppdaterades: