Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Oktober

Nu tar vi emot även större mängder byggavfall på kretsloppscentralerna

Den 9 oktober började vi ta emot även större mängder bygg- och rivningsavfall mot en avgift på Boo och Östervik kretsloppscentral.

Avgift för bygg- och rivningsavfall

Upp till 400 liter bygg- och rivningsavfall tas emot avgiftsfritt på kretsloppscentralerna. Mängder över 400 liter kan tas emot på Boo och Östervik mot en avgift om 600 kr per tillfälle. Avgiften betalas med kort i betalterminal på anvisad plats på kretsloppscentralen. Visa upp kvittot för personalen på rampen innan du lämnar ditt avfall.

- Detta är en ny tjänst som erbjuds, som innebär utökad service, tydligare direktiv och en åtgärd som gör att den avgift som finansierar driften av kretsloppscentralerna blir hanterad mer rättvist för Nackas invånare, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Tidigare har det varit tillåtet att lämna mindre mängder, typ tapetspill och några plankor. Det som styr vad som kan tas emot på våra kretsloppscentraler är dels utrymmet och dels hur kretsloppscentralerna finansieras. Endast mottagning av hushållsavfall får finansieras av avfallstaxan.

Hushållsavfall och avfallstaxa

Enligt kap 15 i miljöbalken är det kommunen som ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen, återvinns eller bortskaffas, Detta finansieras normalt sett via avfallstaxan, vilket regleras i miljöbalkens kap 27, § 4-6. Avfallstaxan får inte finansiera insamling av avfall som ligger utanför det kommunala renhållningsansvaret.

Kommunen har ingen skyldighet att ta emot annat än hushållsavfall på kretsloppscentralerna. Bygg- och rivningsavfall t ex, från om- och nybyggnationer räknas inte som hushållsavfall och omfattas därmed inte av kommunens taxa. Det är däremot möjligt för kommuner att erbjuda besökare med bygg- och rivningsavfall att lämna det vid kretsloppscentralerna, men hanteringen av det avfallet måste då finansieras på annat sätt än via avfallstaxan.

Avfall som uppkommer från enklare underhåll (ex vis ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering) utgör hushållsavfall och ska tas emot och finansieras av avfallstaxan.

Det nya systemet med betalning innebär en utökad service där vi har möjlighet att ta emot även större mängder bygg- och rivningsavfall, istället för att hänvisa till andra anläggningar.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall här.

Sidan uppdaterades: