Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka kommun deltar i nationell skräpmätning 12-18 juni

Naturvårdsverket har gett Håll Sverige Rent uppdraget att genomföra en nationell skräpmätning som ska ge en bild av hur nedskräpningssituationen ser ut i Sverige som helhet. Nu genomförs mätningar i Nacka med stöd av Nacka vatten och avfall.

Nationell skräpmätning genomförs i Nacka

2019 beslutade regeringen om en nationell skräpmätning, för att få underlag till genomförande av EU:s engångsplastdirektiv.

Om den nationella mätningen

Metoden som används i den nationella mätningen skiljer sig från Håll Sverige Rents metod som används när kommuner gör egna mätningar, bland annat genom att det är färre undersökningspunkter per kommun. Resultaten från den nationella mätningen kommer därför ge en bra bild av nedskräpningen på nationell nivå, men inte på kommunnivå.

Håll Sverige Rent har fått uppdraget att genomföra mätningen. Den 12–18 juni genomförs mätningar i Nacka där Nacka vatten och avfall stöttar med bland annat lokal för plockanalys. Resultat kommer att presenteras efter sommaren.

Så går det till

Skräpmätningen omfattar centrumkärnor i både stad och landsbygd. Stickprov ska även göras för turistområden och värdefulla naturområden. Mätningen ska fastställa hur stor andel av skräpet i Sverige som utgörs av cigarettfimpar, portionssnus, plastbärkassar, dryckesflaskor av plast, engångsmuggar, livsmedelsbehållare för snabbmat, dryckesbehållare av plast, dryckesbehållare av papper med tunn plastfilm, flexibla plastförpackningar, korkar och lock, ballonger, våtservetter, pappersförpackningar, metallförpackningar och glas.

Läs mer om den Nationella mätningen på Håll Sverige Rents hemsida.

Mål om minskad nedskräpning i Nacka

Nacka kommun har enligt Avfallsplan 2020 som mål att minska nedskräpningen. Enligt delmål ska kommunen vidare förebygga uppkomst av avfall och nedskräpning, vilket innebär både ett strategiskt och operativt arbete för att minska nedskräpningen i kommunen. Nacka vatten och avfall har idag uppdraget att samordna detta arbete.

Här finns information om kommunens arbete för en minskad nedskräpning och tips på vad du som kommuninvånare kan göra för att bidra.

Lokala skräpmätningar i Nacka

Enligt nuvarande avfallsplan ska nedskräpningen minska jämfört med år 2015. För att veta om vi närmar oss målet genomförs idag både mätningar av den faktiska nedskräpningen enligt Håll Sverige Rents metod samt kring kommuninvånarnas attityder till nedskräpning.

- Mätningar ger oss möjligheten att hitta rätt åtgärder och genomföra lokala informationskampanjer, säger Kristina Petterqvist, enhetschef Drift och offentlig utemiljö, Nacka kommun. Senaste skräpmätningen genomfördes 2019 och gav oss en god bild av hur det ser ut lokalt. Vi ser nu även fram emot resultatet från den nationella mätningen som kan ge oss ytterligare kunskap om hur vi på bästa sätt kan rikta våra insatser.

Mer information och resultat från 2019 års skräpmätning i Nacka hittar du här.

Sidan uppdaterades: