Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka är näst bästa avfallskommun i Stockholms län

Nacka är länets näst bästa avfallskommun, med ett sammanvägt index på 76,6 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, uppskattade besök på kretsloppscentralerna och bra miljövärden bidrog till placeringen i Avfall Sveriges årliga ranking.

Avfall Sveriges årliga ranking visar att Nacka är näst bästa avfallskommun i Stockholms län, på plats 65. Grannkommunen Stockholm placerar sig på plats 83, Tyresö på plats 121 och Värmdö på plats 148. Sollentuna är bäst i länet på plats 44 och Kristianstad är bäst i landet. Nacka har bland annat ett högt kundnöjdhetsindex och minskade mängder avfall, vilket bidragit till höga poäng.

– Vi har bra öppettider på våra kretsloppscentraler och där vi ser en ökning i mängden produkter och avfall som lämnas till återanvändning istället för att slängas, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall. Nackabor är duktiga och vi vill rikta ett stort tack till alla kretsloppshjältar.

Mål i Nackas avfallsplan har bidragit till en förbättrad avfallshantering

Sedan 2015 har kommunen och Nacka vatten och avfall arbetat för att nå upp till målen i Nackas avfallsplan 2020. Bland annat har en rad aktiviteter som rör avfallsförebyggande, återbruk och ökad återanvändning genomförts. Detta har bidragit till successivt minskade mängder restavfall som går till energiåtervinning, 171 kg per person 2019, jämfört med 194 kg år 2016. Riksgenomsnittet år 2019 var 164 kg per person.

Statistik över hushållsavfall visar vidare att det förra året samlades in 406 kg avfall/person från hushållen i Nacka jämfört med 467 kg/person i riket.

Plockanalyser visar dock att 2/3 av Nackabornas soppåsar innehåller blandat restavfall som inte har sorterats och därför skickats till energiåtervinning. Fortfarande är det alltså stora mängder av exempelvis plast, papper och matavfall som skulle kunna materialåtervinnas.

– Det är viktigt att vi fortsätter att utöka sorteringen och återvinningen samtidigt som vi minskar uppkomsten av avfall, säger Jan Setréus. Till hösten antar Nacka en ny avfallsplan med en rad nya mål för en förbättrad avfallshantering med fokus på just detta. Om allt matavfall i Nacka samlades in för återvinning skulle det exempelvis innebära en miljöbesparing motsvarande bilkörning 250 varv runt jorden, säger Jan avslutningsvis.

Om Avfall Sveriges årliga avfallsranking

Underlaget till Årets avfallskommun har hämtats från Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2019. Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; Förebyggande och avfallsmängder, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

På Avfall Sveriges hemsida kan du ladda ner hela kommunlistan.

Fullständig statistik över behandlingen av hushållsavfall i Sverige 2019 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering på Avfall Sveriges hemsida.

Statistik uppdelat per kommun och län publiceras av Avfall Sverige i september.

Sidan uppdaterades: