Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nytt matavfallsrekord i Nacka

Under september samlades 320 ton matavfall in i Nacka. Det är 129 ton mer än samma period förra året. Men den största miljövinsten görs när inget matsvinn uppstår.

Mer matavfall samlas in

Under september månad ökade matavfallsinsamlingen i Nacka till en ny rekordnivå. Hela 320 ton samlades in under bara september månad, vilket är långt mer än den mängd som samlades in under motsvarande månad 2019. Totalt räknar Nacka vatten och avfall att 3000 ton matavfall kommer att samlas in under 2020. Det är cirka 20% mer än 2019.

- Just nu ser vi att allt större mängder matavfall går till produktion av biogas och biogödsel, vilket är mycket positivt säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Den senaste plockanalysen av Nackabornas soppåsar visade dock att 40% av soppåsen består av matavfall. Utslaget på ett år är det cirka 100 kg matavfall per person som hamnar i soppåsen och därmed går upp i rök istället för att bli biogas och biogödsel.

Bättre för miljön att minska matsvinnet

Den största miljövinsten görs då inget matsvinn uppstår och då endast det så kallade oundvikliga matavfallet hamnar i matavfallspåsen. Som oundvikligt matavfall räknas till exempel: skal, ben, kärnor, kaffesump och äggskal. Genom att planera dina inköp och ta vara på resterna kan du minska matsvinnet och göra både plånboken och miljön en tjänst.

Gör skillnad och anmäl dig idag

Läs mer om matavfallsinsamlingen i Nacka och anmäl dig här.
Läs mer hur du kan minska matsvinnet här.

Visste du att …

  • Skulle allt matavfall samlas in i Nacka skulle det motsvara en miljöbesparing på 250 varv runt jorden med en personbil.
  • Ur klimatsynpunkt är det cirka 10 gånger mer effektivt att förebygga matavfall än att använda matavfallet för biogasproduktion.

Sidan uppdaterades: