Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Din decemberfaktura och avgift för tömning av sopkärl

I samband med att decemberfakturorna har skickats ut har Nacka vatten och avfall uppmärksammat enstaka fel vad gäller tömningsdatum och antal tömningar på fakturan. Här har vi samlat viktig information.

Enstaka fall av felaktigheter på fakturan

Sedan bytet av sophämtningsentreprenör i våras har Nacka vatten och avfall uppmärksammat enstaka fel vad gäller tömningsdatum och antal tömningar på fakturor. Felet beror på den mänskliga faktorn där sophämtaren har haft svårt att avgöra om kärl stått utställda för tömning eller inte. Felet beror också på att många chip som sitter på sopkärlen i Nacka är uttjänta vilket lett till att den automatiska tömningsregistreringen inte fungerat på avsett sätt.

Har du upptäckt felaktiga tömningar eller felaktiga datum på din faktura? Hör av dig till kundservice via 08-718 90 00 eller kundservice@nvoa.se så hjälper vi dig.

Byte av chip på sopkärl för en bättre avläsning

För att säkerställa att avläsningen som sker när sopbilen lyfter kärl fungerar, pågår nu byte av chip på en större mängd sopkärl i Nacka. Bytet syftar till att skapa en trygg avläsning framöver.

Vi på Nacka vatten och avfall strävar ständigt efter att förbättra sophämtningen i Nacka. Under perioden juli-november utfördes 99,75 % av tömningarna av kärl i tid och vi arbetar intensivt tillsammans med vår sophämtningsentreprenör med att komma tillrätta med de problem som uppkommit vid tömningsregistrering av kärl.

Behovstömning av kärl och avgift per tömning

I Nacka gäller så kallad behovstömning för rest- och matavfallskärl. Det innebär att du som villakund ställer ut ditt eller dina kärl på aviserad tömningsdag när du önskar få kärlet eller kärlen tömda. Som kund betalar du bara för de tömningar som faktiskt utförts. På fakturan finns de tömningar som genomförts under perioden specificerade, med datum och uppgift om behållarstorlek.

Nacka vatten och avfall ber och ursäkt för de eventuella problem som de enstaka fakturafelen har förorsakat. Datum för tömning av sopkärl och antal tömningar ska vara helt korrekta på kommande fakturor.

Här hittar du information om hur du placerar ditt kärl inför tömning.

Här hittar du taxedokumentet med alla avfallsavgifter.

Här hittar du information om justeringen av avfallsavgifterna.

Här hittar du information om byte av chip på sopkärl.

Sidan uppdaterades: