Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Tips för sophämtning vintertid

När det är snö och kallt finns det vissa saker som är viktiga att tänka på för att sophämtningen ska fungera så bra som möjligt. Här har vi samlat tips på vad du kan göra.
  • Vänta med att ställa ut kärlen till kl. 7.00 på tömningsdagen (snöröjningen arbetar ofta tidigare). Ta in kärlen så snart de har tömts, om det är praktiskt möjligt.
  • Ställ kärlen vid infarten eller i grindöppningen, inte på trottoaren eller vägen. Vid felplacerade kärl kan inte trottoaren snöröjas - och då finns risken att ditt kärl inte kan tömmas!
  • Snöröj, sanda och skotta bort vallar omkring kärl/kärlskåp/soprum, så att kärlen utan hinder kan rullas fram till sopbilen. Glöm heller inte att borsta bort snö från kärllocket.

Undvik att soppåsen fryser fast i kärlet

När blöta sop- eller matavfallspåsar läggs i kärlen är det lätt hänt att de fryser fast och inte trillar ut vid tömning.

Tips på vad du kan göra:

  • Låt blött avfall rinna av i slasken innan det läggs i matavfallspåsen.
  • Lägg ett par tidningar eller tomma matavfallspåsar i botten på kärlet.
  • Ställ ut sop- eller matavfallspåsen och låt de frysa till innan de läggs i kärlet. Sätt gärna en hink över för att inte locka fåglar.
  • Använd alltid påshållaren till matavfallspåsen. Den ventilerar påsen och tillåter fukten att gå ur.
  • Skaka på rest- och matavfallskärlen regelbundet och peta loss eventuellt fastfrusna påsar.

Glöm inte att det är fastighetsägarens ansvar att se till att soppåsar inte fryser fast. Blir några påsar kvar efter tömning lossnar de när det tinar.

Fler tips kring sophämtning vintertid hittar du här.

Sidan uppdaterades: