Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Ansök om att hämta återbruk från kretsloppscentralen

Nu öppnar vi upp för att fler verksamheter och organisationer ska kunna hämta olika typer av avfall för återbruk från våra kretsloppscentraler.

Verksamheter och organisationer kan ansöka

Under år 2021 genomför Nacka vatten och avfall en testperiod för att undersöka möjligheten till samarbete med näringsliv och andra organisationer för att öka andelen material och föremål som återbrukas.

I formulär nedan kan du som verksamhet eller organisation ansöka om att hämta saker för återanvändning eller återförsäljning från någon av våra kretsloppscentraler.

Ansök om hämtning av återbruk på kretsloppscentralen här.

Efter att ni fyllt i era uppgifter i ansökan kontaktar vi dig för att diskutera ett potentiellt samarbete.

Läs mer om befintliga samarbeten här.

Nya regler möjliggör ökat återbruk

Sedan den 1 augusti 2020 finns det nationella regler som gör det möjligt för de som yrkesmässigt förbereder avfall för återbruk att få information från kommunen om sådant avfall som samlats in. Kommuner ska vidare överväga att erbjuda detta avfall till den som på yrkesmässig väg vill ta hand om avfallet för att återbruka detta. Det kan exempelvis handla om byggavfall som samlas in på kommunens kretsloppscentraler, eller möbler och prylar som kan restaureras för försäljning.

Vi ställer oss positivt till att återbruksaktörer hör av sig till oss för att diskutera samarbeten som leder till en ökad grad av återbruk samt stimulering av återbruksmarknaden.

Gå med i vårt återbruksnätverk

Nacka vatten och avfall startade 2017 ett återbruksnätverk. Nätverket träffas två gånger per år med syftet att främja samarbeten mellan företag och organisationer för att öka återbruk i Nacka kommun. Kontakta oss om ni vill gå med i vårt nätverk och delta vid vårt nästa möte.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: