Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Skräpmätning i Nacka 9–20 augusti

Under två veckor i augusti mäts skräp i den centrala delen av Nacka. Slumpvis utvalda punkter på gång- och cykelbanor undersöks för att få en bild av vad Nackabor slänger och på vilka platser.

Skräpmätningen sker i de mest centrala delarna av staden, där man tittar på skräp på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor. De områden som är aktuella för skräpmätningen har avgränsats i samråd med Nacka kommun, Håll Sverige Rent och Statisticon.

Mätningen genomförs på vardagar under två veckor från 9 augusti till 20 augusti, så att variationer i väder och andra förhållanden fångas upp. Totalt är det 200 punkter 5x5 meter som studeras inom undersökningsområdet.

Skräpmätningen utförs av Nacka vatten och avfall på uppdrag av Nacka kommun.

Varför görs skräpmätningar i centrala Nacka?

- Mätningar ger oss bland annat möjligheten att hitta rätt åtgärder och genomföra lokala informationskampanjer, säger Kristina Petterqvist, enhetschef för offentlig utemiljö, Nacka kommun. Senaste skräpmätningen genomfördes 2019 . Vi ser nu fram emot resultatet från den nya mätningen som kan ge oss ytterligare kunskap om hur vi på bästa sätt kan rikta våra insatser.

Mätningar genomförs vidare för att följa upp målet om minskad nedskräpning i Nackas avfallsplan 2021–2026. Läs mer om målet i avfallsplanen här.

Om skräpmätningar i stadsmiljö

Håll Sverige Rent har tillsammans med Statistiska Centralbyrån utarbetat en metod för att mäta och kvantifiera nedskräpningen i stadsmiljö. Mätningen görs i enskilda kommuner, med möjlighet till vissa nationella jämförelser. Alla data kommer att behandlas av Statisticon och i oktober presenteras resultatet. Läs mer om mätningen på Håll Sverige Rents hemsida.

Läs mer

Mer information om kommunens arbete för en minskad nedskräpning och tips på vad du som Nackabo kan göra för att bidra hittar du här.

Mer information och resultat från 2019 års skräpmätning i Nacka hittar du här.

Sidan uppdaterades: