Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Idag är det Dagvattnets dag!

Den 24 september infaller Dagvattnets dag. Fånga dagen – passa på att lära dig mer om dagvatten och hur man jobbar med det i Nacka!

Dagvattnet ger både utmaningar och möjligheter

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det tar med sig föroreningar från vägar, industritomter, hustak och fasader, och det kan bidra till översvämningar. Men dagvattnet kan också ge liv åt grönska och samlas i attraktiva dammar. Då blir det en resurs för både natur och människor.

Hur vi tar hand om dagvattnet påverkar både sjöar, havsvikar och vattendrag. På sikt påverkar det även grundvattnet. Det finns flera sätt att se till att minska föroreningarna i dagvattnet och alla kan hjälpa till.

Här kan du läsa om hur man jobbar med hållbar dagvattenhantering i Nacka

Tre saker du själv kan göra för att bidra till renare dagvatten

  • Gå, cykla eller åk kollektivt. Minskad biltrafik minskar också föroreningarna i dagvattnet.
  • Tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall. Vattnet som används på biltvätten hamnar på reningsverket, medan vattnet på gatan leds iväg orenat.
  • Om det är möjligt: låt din gräsmatta ta hand om regnvattnet. Genom att inte leda vattnet till dagvattenledningsnätet bidrar du till att minska både översvämningar och att föroreningar leds vidare till våra sjöar.

Nackas dagvattenstrategi

Enligt Nacka kommuns dagvattenstrategi ska dagvattnet göras synligt genom små och större anläggningar i exempelvis parker och på torg. Anläggningarna ska berika den bebyggda miljön, gynna biologisk mångfald och skapa ekosystemtjänster.

Läs mer om Nackas dagvattenanläggningar

Sidan uppdaterades: