Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Januari

Nya taxor för VA och avfall 2022

Från och med 1 januari börjar nya taxor för VA och avfall att gälla. Taxedokumenten finns publicerade på vår hemsida.

Den 1 januari börjar de nya taxorna för VA och avfall att gälla. I VA-taxan justeras bruknings- och anläggningsavgiften samt de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan justeras tömningsavgiften för restavfallskärl hos villakunder för att styra mot mindre mängder avfall och en ökad sortering.

Läs mer om avgifterna för VA och avfall här.

Läs mer om taxejusteringen inför 2022 här.

Justeringen av VA- och avfallstaxan kommer att synas på första kvartalsfakturan som skickas ut i början av mars.

Sidan uppdaterades: