Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Ursäkta röran – vi bygger om och förbättrar Boo KLC

Från torsdag 12 maj kan det tillfälligt bli stökigt på Boo kretsloppscentral. Vi flyttar containrar och leder om trafiken för att förbättra och utöka mottagningen av avfall och återbruk.

- Vi har en begränsad yta på Boo KLC, så det gäller att utnyttja den effektivt. Nu inför vi fler fraktioner till återvinning och återbruk och skapar även en yta under tak för undervisningsverksamhet, säger Mikael Andersson, ansvarig för kretsloppscentralerna på Nacka vatten och avfall.

Boo kretsloppscentral (KLC) är en mycket välbesökt anläggning och Nacka vatten och avfall vill se till att den anpassas efter de mål som bolaget och kommunen har om ökad materialåtervinning och ökat återbruk. Anpassning behöver även ske till utvecklingen i branschen med högre krav på sortering och materialåtervinning.

Nytt på Boo KLC blir bland annat insamling av byggåterbruk och planglas. Hanteringen av återbruk och cyklar förbättras och tak sätts upp på flera platser för säkrare och bättre hantering av avfall och återbruk. Under tak skapas även en yta för information och undervisningsverksamhet.

- Vi vill erbjuda Nackaborna en utökad service och hoppas att de förändringar vi genomför bidrar till att fler lämnar material till återbruk, säger Mikael Andersson.

Förändringarna väntas pågå under ett par veckor där omledningen av trafiken på anläggningen från den 12 maj kommer vara det som påverkar dig som besökare mest.

Tack för ditt tålamod!

Sidan uppdaterades: