Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Beslut om sänkta avfallsavgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om att sänka delar av avfallstaxan inför halvårsskiftet i juli. Avgifterna som berörs är bland annat grundavgiften, tömningsavgiften för matavfall och tömningsavgiften för restavfall hos enbostadshus. Sänkningen innebär bland annat ett ökat incitament till utsortering av matavfall.

Delar av avfallstaxan sänks inför halvårsskiftet

Från och med 1 juli kommer följande avgifter i avfallstaxan att sänkas:

  • Tömningsavgiften för matavfall i kärl och bottentömmande behållare
  • Tömningsavgiften för restavfall hos enbostadshus
  • Grundavgifter för enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter
  • Tömningsavgiften för bottentömmande behållare

Hur mycket du som kund betalar i avfallsavgift beror på kärlstorlek och tömningsintervall. För den genomsnittliga villakunden som sorterar matavfall innebär sänkningen en lägre kostnad på cirka 70 kr per månad. För ett genomsnittligt flerbostadshus med matavfallssortering blir det en sänkning om cirka 20 kr per lägenhet och månad.

Styrning mot ökad matavfallssortering och fler maskinella avfallssystem

Tack vare ett effektivt samarbete med sophämtningsentreprenören har kärlhanteringen kunnat förbättrats i Nacka. Det, i kombination med en ökad ersättning för metallskrot har lett till att avfallskollektivet i Nacka kommun gjort ett positivt resultat under 2021, vilket ser ut att fortsätta under 2022. Därför sänks delar av avfallstaxan från och med 1 juli.

- Samtidigt som vi sänker delar av avfallstaxan kan vi fortsatt leverera våra avfallstjänster på en hög servicenivå och även förbereda för kommande satsningar, säger Mats Rostö som är VD för Nacka vatten och avfall.

Genom att sänka avgifterna för tömning av matavfall och tömning av bottentömmande behållare ökar incitamenten för utsortering av matavfall liksom investering i maskinella system hos flerbostadshus.

Vilka kostnader ska avfallstaxan täcka?

Avgifterna i avfallstaxan ska täcka insamling av avfall, drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandlingskostnader samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Läs mer om avfallstaxan här

Sidan uppdaterades: