Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Nya taxorna för 2023 har börjat gälla

Nu gäller nya avgifter för våra VA- och avfallstjänster. De nya taxedokumenten hittar du på sidorna med våra avgifter.

Sedan 1 januari gäller de nya taxorna för VA och avfall för 2023. I VA-taxan höjs brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan görs bland annat förtydliganden kring möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna.

De nya avgifterna kommer att synas på första kvartalsfakturan som skickas ut i början av mars.

Här kan du läsa mer om förändringarna i 2023 års taxor

Läs mer om avgifter för VA och avfall

Sidan uppdaterades: