Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nu är äntligen trädgårdssäsongen igång

Nu är våren äntligen på gång och det är dags att börja med vårstädning i trädgården. Vad gör du med ditt trädgårdsavfall? Med ett abonnemang kan vi hämta det åt dig! Hämtning sker varannan vecka mellan april och november.

Få trädgårdsavfallet hämtat

Med ett abonnemang får du ditt trädgårdsavfall hämtat i ett 370-literskärl vid tomtgränsen. Kostnaden är 1238 kr/säsong och då får du totalt 17 hämtningar från april till november.

Läs mer och teckna abonnemang här. 

Trädgårdskärl

Kärl för trädgårdsavfall, 370 liter.

Kompostering och eldning

Kompostera gärna trädgårdsavfallet, då kan du återanvända jorden i din egna trädgård. Eldning är generellt förbjudet men tillåtet under vissa förutsättningar två veckor på våren och två veckor på hösten. Lämna ris och grenar till en kretsloppscentral istället. Läs mer om eldning här.

Kör trädgårdsavfallet till kretsloppscentralen

På kretsloppscentralerna i Boo, Älta och Östervik kan du lämna trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel. Läs mer om kretsloppscentralerna här.

Invasiva arter hanteras varsamt

Invasiva växtarter såsom parkslide och jättebjörnloka måste hanteras varsamt så att de inte sprids i naturen. Om du grävt upp och vill bli av med dessa växter ska de läggas i väl försluten säck i restavfallskärlet eller i containern för Energiåtervinning på kretsloppscentralen. Kontakta personalen innan. Läs mer om invasiva arter här.

Tippning i naturen är inte tillåten

Det är inte tillåtet att tippa trädgårdsavfall eller annat avfall i naturen. Läs mer om tippning och upplag i naturmark.

Har du några frågor eller vill du göra en beställning? Välkommen att kontakta kundservice!

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: