Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Elever befolkar öde ö i samband med Earth Hour

I samband med Earth Hour den 27 mars funderar elever kring kretslopp och resursanvändning på den fiktiva ön Utopia. Läs mer om det pedagogiska materialet som PEAK-nätverket i Nacka har tagit fram i samarbete med Nacka vatten och avfall och Nacka Energi.

Det är elfte året i rad som PEAK-nätverket anordnar ett projektarbete om miljö och hållbarhet för Nackas kommunala skolor i samband med Earth Hour. Detta år är det pedagogiska materialet framtaget i samarbete med Nacka vatten och avfall och Nacka energi.

Den hållbara ön Utopia

I arbetet med årets tema ”Den hållbara ön Utopia” ska eleverna föreställa sig att de ska flytta till en öde ö och bo där i 100 år. Syftet med uppgiften är att eleverna ska fundera kring kretslopp och resursanvändning när de bygger upp ett hållbart samhälle från start.

-Detta är ett fantastiskt tillfälle att i skolan kunna lyfta fram kretsloppstanken och hållbar utveckling, projektet knyter an till många delar ur läroplanen, säger Annelie Adolfsson, PEAK-samordnare i Nacka kommun.

Pedagogiskt material

Till sin hjälp har skolorna fått ett lektionsupplägg som beskriver hur de kan arbeta med årets tema och hur resultatet kan presenteras.

På Nacka vatten och avfalls skolsidor finns en lärarhandledning, elevdokument och en pedagogisk affisch att använda som ett stöd i undervisningen för skolor som under våren vill arbeta med årets tema. Det pedagogiska materialet finns anpassat för åk 1-3 och åk 4-6.

Här hittar du det pedagogiska materialet inför Earth hour

Utopia_670x290px.jpg

Nacka vatten och avfalls skolinformation

För att inspirera barn och ungdomar och öka kunskapen kring avfall, kretslopps- och vattenfrågor erbjuder Nacka vatten och avfall en rad aktiviteter till skolor och förskolor i Nacka. Idag samverkar vi med flera inom kommunen som, precis som vi, arbetar med lärande för hållbar utveckling.

Läs mer på våra skolsidor: www.nackavattenavfall.se/skola

Om PEAK

PEAK konceptet utvecklades i Kalifornien på 70-talet och hade som mål att kapa topparna i energiförbrukningen. Under 90-talet påbörjade Nackas kommunala skolor ett samarbete med skolor i Kalifornien och tillsammans har man utvecklat utbildningsmaterial inom hållbarhet. PEAK-nätverkets styrka är att kunna sprida goda erfarenheter och arbetssätt mellan skolor i Nacka.

Läs mer om PEAK på: www.nacka.se/peak

Sidan uppdaterades: