Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

LTA-anläggning

Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) finns på många ställen i Nacka där det inte är möjligt med ett självfallssystem för avloppsvatten, utan det istället behöver pumpas vidare till det kommunala ledningsnätet. Här finns information för dig som bor i en fastighet som är ansluten till Nacka kommuns avloppsnät med en LTA-pump.

Så här fungerar din LTA-pump

LTA-anläggningen är en liten pumpstation med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning. Avloppsvattnet från huset rinner först ner till LTA-pumpen på er fastighet därefter pumpas avloppet vidare till det kommunala avloppssystemet. För att säkerställa att LTA-pumpen fungerar som den ska finns ett larm i er fastighet. Larmenhet ska sitta på väggen i antingen hall, vardagsrum eller kök där du tydligt hör om det går ett larm.

Så här undviker du problem med din LTA-pump

Om du spolar ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten, häller ut matlagningsfett eller kemikalier i slasken, kan du orsaka skador på din LTA-pump och avloppsledningarna. Tänk på detta för att undvika problem:

 • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper. Annat papper än toalettpapper löses inte upp i vatten och orsakar skador på LTA-pumpen och stopp i ledningarna.
 • Placera en papperskorg på toaletten där du kan slänga hygienartiklar och annat skräp.
 • Häll överblivet matfett i en petflaska och släng i restavfallet eller lämna till kretsloppscentralen.
 • Torka ut stekpanna och kastruller från fett med papper innan du diskar. Pappret kan du lägga bland matavfallet.
 • Skölj inte ner sand eller jord i avloppet. Det sliter på pumpen och orsakar stopp.
 • Använd gärna flytande tvättmedel eller små doser. Överdosering av tvättmedel sliter på LTA-pumpen och kan orsaka stopp.
 • Lämna in läkemedel till apoteket.
 • Överbliven färg eller andra kemikalier lämnar du in till miljöstationen på en kretsloppscentral.

Så här tar du hand om din LTA-pump på bästa sätt

 • För att se till att pumpen fungerar som den ska är det bra att provköra pumpen en gång per år. Lyssna så att allt låter normalt och inget konstigt buller hörs.
 • Upplever du att din pump låter konstigt eller är osäker på om den fungerar som den ska är du välkommen att göra en felanmälan. Tänk på att många problem går att åtgärda om de upptäcks i god tid.
 • Inför vintern behöver du kontrollera att värmekablarna är påslagna. Har du en LTA-pump med ett grönt lock behöver du placera en frostvakt när du är bortrest på vintern. Behåll elen till din LTA-anläggning på under vintern även om du inte vistas i fastigheten, annars riskerar avloppsledningar att frysa.
 • Bygg inte över din LTA- pump utan se till att den alltid går att komma fram till den helst med bil om det uppstår problem.
 • Om det bli nödvändigt att laga din pump behöver du ta bort växtlighet eller skotta bort snö runt anläggningen innan en servicetekniker kommer.

Om larmet går

Kontakta Nacka vatten och avfall om din LTA-pump larmar och spola inte i avloppet under tiden larmet går. Kundservice 08-718 90 00.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Nacka vatten och avfall ansvarar för service och underhåll av din LTA-pump men du som fastighetsägare har ett ansvar att följa skötselråd, se till att anläggningen är komplett och se till att inget annat än normalt hushållspillvatten spolas ner. Det vill säga bara kiss, bajs och toalettpapper.

Fastighetsägaren:

 • Installerar och ser till att anläggningen är fullständig.
 • Ansvarar för elförsörjning och tillsyn av LTA-anläggningen. Det betyder bland annat att sköta om LTA-pumpen på rätt sätt och vid larm följa instruktionerna.
 • Ser till att servicetekniker på Nacka vatten och avfall kan komma åt pumpen om det uppstår problem.
 • Ansvarar för att det inte tillförs annat än normalt hushållsspillvatten från exempelvis toalett, disk, tvätt eller badvatten. Dagvatten, det vill säga regn- eller dräneringsvatten får inte anslutas eller rinna in till LTA-anläggningen.
 • Om LTA-anläggningen innehåller sand, skräp, stora mängder fett eller annat som avviker från normalt hushållsspillvatten får fastighetsägaren själv stå för kostnader av eventuell slamsugning och reparation.

I Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) kan du läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter fastighetsägare och kommunen har mot varandra och vad som gäller om du har en LTA-pump.

ABVA 2019 kan du ladda ner här. (PDF-dokument, 1,7 MB)

Installation av LTA-anläggning

Läs mer här hur du går tillväga om du behöver installera en LTA-anläggning

Sidan uppdaterades: